Hivatal

A hivatalvezető az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el feladatait. A hivatalvezető felelős a közvetlen alárendeltségébe tartozók tevékenységének koordinálásáért, a munka szervezéséért. A hivatalvezető dönt, illetőleg intézkedik az igazgató által a hatáskörébe utalt ügyekben.

Feladata különösen:

 •  a területi szintű feladatokat ellátó szervezeti egységekkel történő együttműködésben való részvétel;
 • a lakossággal történő interaktív kapcsolattartás érdekében az ügyfélszolgálati iroda működtetése;
 • a társadalmi kapcsolatok erősítése, az Igazgatóság rendezvényeinek szervezése, ezzel összefüggő protokoll feladatok végrehajtása;
 • a Hajdú-Bihar VKI kommunikációs feladatainak szakirányítása és felügyelete;
 • a hivatali szakterületek tevékenységének összehangolása;
 • a szabályozási koncepciók, belső normák, jelentések kidolgozásának irányítása;
 • a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá a szervezeti egységek közötti koordináció végzése;
 • a Hajdú-Bihar VKI és szervezeti egységei belső kontrollrendszer működtetésének koordinálása;
 • az ügyirat-kezelési feladatok felügyelete, a Hajdú-Bihar VKI minősített és nyílt adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységének szervezése;
 • a minősített adatokkal kapcsolatban a titokvédelmi előírások betartásának rendszeres ellenőrzése;
 • jogi képviselet.