Szervezetünkről aloldal fejlécképe

Szervezetünkről

 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a megye lakossága élet- és vagyonbiztonságának, a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi hatáskörű, államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szerv.

Feladata a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés, a lakosság védelme, a veszélyhelyzetek megelőzése és a károk felszámolásában való közreműködés. Az igazgatóság a hivatásos tűzoltó-parancsnokságai útján látja el a megyében tűzoltási, műszaki mentési feladatokat is.

Jogszabályban meghatározott feladatai végrehajtása érdekében:

Iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági hatásköröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz. Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.

Fontos hatásköröket gyakorol a megyei kritikus infrastruktúrák beazonosításában, felügyeletében, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezésben.

Közvetlenül irányítja a kirendeltségek tevékenységét.

Segíti a tűzoltó egyesületek, a Tűzoltó és a Polgári Védelmi Szövetség működését.

Működteti a Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi munkacsoportját, az Operatív Törzset.


Működési, illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe