Karrier aloldal fejlécképe
Tartalomjegyzék

Karrier


Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 19. §-a alapján

pályázatot hirdet

HBm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Gazdasági Igazgató - Helyettesi Szervezet Műszaki Osztály kiemelt főelőadó (ingatlan)

munkakör betöltésére.

A hivatásos jogviszony időtartama:

határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 1. végzi az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonkezelői tevékenységét, döntésre előkészíti, véleményezi, ellenjegyezteti és ellenőrzi az ingatlanok bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos szerződéseket;
 2. végzi az Igazgatóság objektumaival kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési feladatokat;
 3. végzi a területi lakásgazdálkodási feladatokat;
 4. végzi az Igazgatóság felújításait, karbantartásait, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;
 5. felügyeli a Hajdúszoboszlói Kiképző- és raktárbázison a képzési, raktározási feladatok végrehajtását;
 6. az Igazgatóság közbeszerzési szabályzatában rögzítetteknek megfelelően kezdeményezi és végrehajtja a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásokat;
 7. szakterületére vonatkozóan összeállítja és jóváhagyásra előterjeszti az éves beszerzési tervet, adatokat szolgáltat az Igazgatóság éves közbeszerzési szabályzat összeállításához, jogszabályi változás esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása és a juttatások a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 2015. évi XLII. törvény alapján

Pályázati feltételek:

Egészségügyi, fizikai, pszichológiai alkalmasság

Felsőfokú műszaki jellegű állami végzettség

Középfokú komplex nyelvvizsga bizonyítvány (angol vagy német vagy francia vagy orosz)

Kifogástalan életvitel vizsgálatnak történő megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

B kategóriás jogosítvány,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020.02.01-től tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Vidáné Tamási Eszter tű. alez. részére a unwqh.uhzna@xngirq.tbi.uh címre

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.


 Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálat Belső ellenőr (ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § -ban, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok és ellenőrzések lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. Magyar állampolgárság,
 2. Cselekvőképesség,
 3. Büntetlen előélet,
 4. Felsőfokú képesítés, a 28/2011. (VIII.3) NGM rendelet 1/A §–ban foglaltak teljesülése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel való rendelkezés, regisztáció megléte. Legalább egy komplex középfokú nyelvvizsga megléte (angol, német, francia, orosz) ,
 5. Költségvetési szervnél szerzett belső ellenőr vagy gazdasági területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 6. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 7. C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 8. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ABPE II vizsga megléte, B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vékásné Szilágyi Emese tű. őrgy. nyújt, a 52-521-943 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Vidáné Tamási Eszter tű. alez. Humán Szolgálatvezető részére a unwqh.uhzna@xngirq.tbi.uh E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.