Tűzvédelem aloldal fejlécképe

Tűzvédelem

Magyarországon a XIX. század közepén alakultak meg az első szervezett tűzoltóságok, de a tüzek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése már az első civilizációk kialakulása óta alapvető érdeke volt az embernek.

A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási lehetőségeket, továbbá feladata az, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartatásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát is.

E célok elérése érdekében:

  • a tűzmegelőzés terén megalapozott, hatékony és ügyfélközpontú hatósági, szakhatósági, piacfelügyeleti, tájékoztatási tevékenységet,
  • a tűzoltói események (tűzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, biztonságos beavatkozást,
  • a tűzvizsgálatok lefolytatásakor precíz, minden részletre kiterjedő, a megelőzés és beavatkozás területén is használható következtetések levonására alkalmas munkát kívánunk megvalósítani.

A biztonság, ezen belül a tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok megvalósításához a tűzvédelem terén jelentkező feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó szervezetek, önkéntes szervezetek, valamint a létesítményi-, és önkormányzati tűzoltóságok, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek együttműködésével szükséges végrehajtani.

A tűzvédelemről:

  • A tűzvédelem egy olyan közfeladat, amelynek megszervezése minden társadalomban szükséges. 2012. január 01-től ezt a közfeladatot Magyarországon ismét az állam végzi.
  • A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat, jogokat illetve kötelezettségeket a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei szabályozzák.
  • A tűzvédelem a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezen feladatok feltételeinek a biztosítását jelenti.
  • A tűzmegelőzés a tüzek keletkezésének megelőzését, továbbterjedésének megakadályozását, illetve a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítását szolgáló hatósági tevékenység.
  • A tűzoltási feladatok közé a személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása, a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, valamint a tűz közvetlen veszélyének az elhárítása tartozik.
  • A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló tűzvédelmi hatósági tevékenység.