Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv. 2012. január 1-jétől a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján igazgatóságunk alapító okirata módosításra került. 2012. január január 1-jei hatállyal a gazdasági szervezet működését a gazdasági igazgatóhelyettes irányítja.

Költségvetési Osztály fő feladatai:

A pénzügyi és számviteli előírásoknak, a BM OKF Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően biztosítja az igazgatóság működésének pénzügyi feltételeit, gazdálkodik a jóváhagyott előirányzatokkal, végzi a pénzügyi-számviteli feladatokat, valamint a teljes vármegyei személyi állomány illetményszámfejtésével kapcsolatos szakfeladatokat.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el:

 • a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság,
 • a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság,
 • a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

pénzügyi, költségvetési, vagyongazdálkodási feladatait.
 

Műszaki Osztály fő feladatai: 

 • Végrehajtja a műszaki, a vegyvédelmi és egyéb tűzvédelmi technikai eszközök üzemeltetésével, igénybevételével, kezelésével, rendszerbeállításával, kivonásával kapcsolatos feladatkört,
 • Végzi az anyaggazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a hatályos előírásoknak megfelelő anyag- és eszköznyilvántartásról, az anyagok és eszközök szakszerű tárolásáról, illetve azok állagmegóvásáról.
 • Intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, szervezi a munka- és védőruházattal, védőeszközökkel történő ellátást
 • Közreműködik a polgári védelmi szervek és szervezetek béke- és minősített időszaki anyag és eszközigény összeállításában és vármegyei szintű biztosításában.
 • Ellátja a szolgálati járművek teljes körű üzemeltetésével kapcsolatos feladatait.
 • Működteti a raktárbázist, gondoskodik a megfelelő készletezési és raktározási feltételekről, a raktár működtetéséről, védelméről.
 • Végzi az ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat.


Informatikai Osztály fő feladatai:

 • Szervezi és ellátja az igazgatóság informatikai tevékenységét.
 • Üzemelteti és karbantartja az igazgatóság számítógépes programjait. Gondoskodik a számítógépek üzemképességéről, ellenőrzi a szakágak ez irányú tevékenységét.
 • Érvényesíti a lakosság riasztásának helyi rendszerére vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeket, javaslatot tesz új eszközök telepítésére, ellenőrzi a meglévő rendszerek alkalmazhatóságát, kapcsolatot tart a helyi és a regionális hírközlő szervekkel, a katasztrófavédelemben közreműködő szervekkel és szervezetekkel.
 • Közreműködik a távközlő és lakossági tájékoztató-riasztó berendezések üzemképességének biztosításában, ellátja a katasztrófavédelem egységei informatikai rendszerének működtetését, karbantartását és fejlesztését.
 • Koordinálja a hivatásos és önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltó-parancsnokságok, a polgári védelmi szervek, valamint az alkalmazásra kerülő polgári védelmi szervezetek vezetékes és vezeték nélküli híradását, gondoskodik annak szabályszerű és zavartalan működéséről.
 • Gondoskodik az információtechnológiai berendezések üzemeltetéséről, a hardver és szoftver ellátásról, a működtető programok beszerzéséről és a rendszerek vírusvédelméről.