Megyei tűzoltósági főfelügyelő feladata

Meghatározza, szakmailag vezeti, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő felügyelőség tevékenységét, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) szakmai működését. Koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén az Igazgatóságra háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot. Ellátja a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját. Szervezi a megyei tűzoltósport és szakmai versenyeket. Végzi a műszaki mentő bázisokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálását, irányítja és ellenőrzi a helyi szervek tűzvizsgálati és a tűzvizsgálathoz kapcsolódó szakértői tevékenységét.