Ellenőrzési Szolgálat

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi.

Legfontosabb feladatai:

  • az ellenőrzés eszközeivel és módszereivel fellép a jogszabályi és belső normák előírásainak megsértése ellen;
  • az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervezeti elemek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;
  • javaslatot tesz a szervezeti elemek vezetőinél belső normák módosítására, kiadására, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;
  • javaslatot tesz az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – az igazgató megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását.

A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szervezet működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében. 
A végrehajtandó ellenőrzéseket a félévre vonatkozó munka- és ellenőrzési terv tartalmazza, ezen kívül soron kívül elrendelt vizsgálatra is sor kerülhet. A revizori szakterület a feladatait az éves belső ellenőrzési terv alapján végzi. A bizonyosságot adó tevékenységen túl, tanácsadói feladatokat is ellát.