Vármegyei Főügyeleti Osztály

A Vármegyei Főügyeleti Osztály az Igazgatóhelyettesi Szervezethez tartozik, munkáját szakmai elöljárója, a főügyeleti osztályvezető irányítja. A Megyei Főügyeleti Osztály része a megyei Tevékenységirányítási Központban működő fő- és műveletirányítási ügyelet és  a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat.

A Vármegyei Főügyelet

Az osztályvezető közvetlen alárendeltségében működő vármegyei főügyelet az események kezelésére, a jelentési és meghatározott adatszolgáltatási rendszer működtetésére létrehozott vármegyei hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálat.


Feladatai:

 • közvetlenül irányítja a műveletirányítási ügyelet tevékenységét
 • ellátja az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek ügyeleti tevékenységének szakmai irányítását és felügyeletét
 • jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
 • gondoskodik az ügyeleti nyilvántartások vezetéséről;
 • ellátja az Vármegyei Védelmi Bizottság 24 órás ügyeleti feladatait;
 • kapcsolatot tart a vármegyei társszervek ügyeleteivel;
 • közreműködik a nukleáris és radioaktív anyagok szállításával kapcsolatban az igazgatóság számára megszabott feladatok végrehajtásában;
 • kapcsolatot tart a szomszédos vármegyei igazgatóságok főügyeleteivel, országos hatáskörű szervek vármegyei ügyeleteivel, a közszolgálati médiaszolgáltatókkal és más együttműködő szervekkel;
 • részt vesz a lakosság légi és katasztrófa riasztási rendszerének létrehozásával, fejlesztésével, működtetésével összefüggő feladatok elvégzésében;
 • az ország légi-riasztására szóló jelzést továbbítja, szervezi és nyilvántartja a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatosan végrehajtott és további intézkedést igénylő feladatokat;
 • végzi a műveletirányító tervek működtetési feladatait, vármegyei erők és eszközök riasztását, szükség esetén azok átcsoportosítását;
 • közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében, azok érintett szervek részére történő továbbításában, részt vesz a beérkezett „vis maior” jelentések feldolgozásában részt vesz az esemény-kommunikáció folyamatában;