Hatósági Szolgálat feladata


Hatósági jogkörök:

 

A hatósági tevékenység vármegyei koordinálása és irányítása keretében:

 • a vármegye területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, továbbá az engedélyezés és a piacfelügyelet alapjául szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerek teljesülését, javaslatot tesz módosításukra;
 • szakterületét érintően továbbképzést, tájékoztatót szervez a helyi szervek hatósági tevékenységet végző állománya részére;
 • irányítja és ellenőrzi a helyi szervek megelőző katasztrófavédelmi, valamint hatósági, szakhatósági munkáját, felügyeli a kirendeltségek hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenységét;
 • a vármegyében érvényre juttatja a szakterületét érintő hatósági, szakhatósági, valamint a megelőző katasztrófavédelmi tevékenységre vonatkozó országos érvényű szabályozásokat, irányelveket, ajánlásokat;
 • megkeresés esetén véleményezéssel közreműködik a katasztrófavédelmet, tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában, segíti a társszervek, valamint az önkormányzatok megelőző katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;
 • figyelemmel kíséri a tűzvédelem műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra;
 • a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;
 • közreműködik a statisztikai adatszolgáltató rendszer működtetésében, fejlesztésében;

 

Hatósági szakterületen:

 • végzi és döntésre előkészíti a tűzvédelmi hatósági jogköréből a tűzvédelmi bírsággal kapcsolatos feladatokat;
 • előkészíti az igazgatóság hatáskörébe tartozó szabványokban előírtaktól történő eltérési engedélyezési ügyeket;
 • gyakorolja a jogszabályban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági jogköröket;
 • ellátja a jogszabályban meghatározott másodfokú tűzvédelmi szakhatósági feladatokat;
 • ellátja a jogszabályban meghatározott első- és másodfokú tűzvédelmi hatósági jogköröket;
 • a Vízhat. Korm. rendeletben, valamint egyéb jogszabályokban megjelölt hatósági eljárásokban a Kormány által kijelölt vízügyi első fokú hatóságként, illetve első fokú szakhatóságként jár el;
 • végzi az osztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat;
 • jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;

 

Piacfelügyeleti szakterületen:

 • a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan hatósági (előírás alapján elektronikus) nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;
 • a hatáskörébe tartozó szolgáltatások felügyelete során külön rendeletben meghatározott szankciót alkalmaz.