Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincsen releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincsen releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincsen releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincsen releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés
A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2023-09-01
2023. II. negyedév akadálymentes verzió

Közzétéve: 2023-09-01
2023. II. negyedév

Dátum Megnevezés
2023-09-01
2023. I. negyedév akadálymentes verzió
2023-09-01
2023. I. negyedév
2023-08-30
2022. IV. negyedév akadálymentes verzió
2023-08-30
2022. IV. negyedév
2023-08-30
2022. III. negyedév akadálymentes verzió
2023-08-30
2022. III. negyedév
2023-01-26
2022. évi mérleg II. negyedév
2022-07-27
2022. évi mérleg I. negyedév
2022-05-18
2021. IV. negyedéves mérleg
2022-04-13
2021. III. negyedéves mérleg
2021-10-26
2021. II. negyedéves mérleg
2021-08-02
2021. I. negyedéves mérleg
2021-06-24
2020. évi mérleg IV negyedév
2021-06-04
2020. évi III. negyedéves mérleg
2021-03-30
2020. évi mérleg II negyedév
2020-10-02
2020. év I. negyedéves mérleg
2020-10-02
2019. évi mérleg IV. negyedév
2020-10-02
2019. évi mérleg III. negyedév
2020-10-02
2019. évi mérleg II. negyedév
2020-05-05
2019. évi mérleg I. negyedév
2019-08-15
2018. évi mérleg II. negyedév
2019-08-15
2018. évi mérleg IV. negyedév
2019-08-15
2018. évi mérleg III. negyedév
2019-08-15
2012. évi mérleg I. negyedév
2019-08-15
2012. évi mérleg II. negyedév
2019-08-15
2014. évi mérleg IV. negyedév
2019-08-15
2012. évi mérleg III. negyedév
2019-08-15
2012. évi mérleg IV. negyedév
2019-08-15
2013. évi mérleg I. negyedév
2019-08-15
2013. évi mérleg II. negyedév
2019-08-15
2013. évi mérleg III. negyedév
2019-08-15
2013. évi mérleg IV. negyedév
2019-08-15
2014. évi mérleg I. negyedév
2019-08-15
2014. évi mérleg II. negyedév
2019-08-15
2014. évi mérleg III. negyedév
2019-08-15
2015. évi mérleg I. negyedév
2019-08-15
2017. évi mérleg IV. negyedév
2019-08-15
2015. évi mérleg II. negyedév
2019-08-15
2015. évi mérleg III. negyedév
2019-08-15
2015. évi mérleg IV. negyedév
2019-08-15
2016. évi mérleg I. negyedév
2019-08-15
2016. évi mérleg II. negyedév
2019-08-15
2016. évi mérleg III. negyedév
2019-08-15
2016. évi mérleg IV. negyedév
2019-08-15
2017. évi mérleg I. negyedév
2019-08-15
2017. évi mérleg II. negyedév
2019-08-15
2017. évi mérleg III. negyedév
2019-08-15
2018. évi mérleg I. negyedév
Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve: 2023-08-30
2022. éves beszámoló akadálymentes verzió

Közzétéve: 2023-08-30
2022. éves beszámoló


Működés

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincsen releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2023-04-14
2023. I. negyedév

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Koncessziók

A Hajdú-Bihar MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincsen releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincsen releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. 1. Európai Unió Interreg V-A Románia-Magyarország Program eMS Code ROHU 84. 2. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai - KEOP-2012-5.6.0

Frissítve: 2019-12-20
INTERREG ROHU 84 projekt

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve: 2023-04-12
2023. évi közbeszerzési terv


Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.