Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35900/4440-6/2020. ált. Kifüggesztés napja: 2020.07.31
Ügyfél neve: Tiszadada Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1. sz.

Tárgy: Vízjogi létesítési engedély Tiszadada, Vásárhelyi Pál utca szennyvízcsatorna hálózatának bővítéséhez

Ügy száma: 35900/4880-3/2020. ált. Kifüggesztés napja: 2020.07.28
Ügyfél neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. sz.

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról - M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki (országhatár) közötti szakasz II. ütem (15+675 – 32+030.85 km. sz.) határátkelőjének vízilétesítményeinek üzemeltetési engedélyezése

Ügy száma: 35900/3561-10/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.07.21
Ügyfél neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

Tárgy: Balmazújváros, Kastélykert utcán a vízvezeték és szennyvízvezeték kiváltásra vonatkozó vízjogi létesítési engedély