Hirdetmények - Iparbiztonság

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye az iparbiztonsági hatóság 35900/637-22/2024.ált. sz. hatósági döntéséről

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: iparbiztonsági hatóság) a tárgyi határozatot – a személyes adatok védelmének biztosítása mellett – teszi közzé.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. Ennek alapján az iparbiztonsági hatóság jogszabályi kötelezettségének eleget téve hirdetményt tett közzé katasztrófavédelmi engedélyezési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
33. § (5) bekezdésének iratbetekintésre vonatkozó rendelkezései alapján, ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú határozatot megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti.

Az iparbiztonsági hatóság az Ákr. 33. § (5) bekezdésére figyelemmel, az abban foglalt jogszabályi követelményeknek megfelelően, a jelen közlemény mellékleteként megismerhetővé teszi a 2024. március 17-én véglegessé vált 35900/637-22/2024.ált. döntését, amelyben katasztrófavédelmi engedély megadásáról hozott határozatot.

Jelenleg nincs aktuális hirdetmény