Sajtóközlemény

2017. október 03.

FŐVÁROSI ÉS MEGYEI IPARBIZTONSÁGI INFORMÁCIÓS KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT

A projekt célja speciális, a beavatkozásokat és a hatósági ellenőrzéseket egyaránt támogató iparbiztonsági információs központok kialakítása. Az iparbiztonsági feladatok minél magasabb színvonalú ellátása növeli a beavatkozások hatékonyságát, ami az emberi életek megóvása szempontjából kiemelten fontos. A projekt eredményeként megvalósuló eszközrendszer magasabb szintű reagálóképességet, ezzel együtt a beavatkozási idő csökkentését teszi lehetővé, például a kritikusinfrastruktúra-elemeket érintő események kezelése során. Az új információs központok támogatják a gyors, hatékony és szakszerű beavatkozást a legkülönbözőbb veszélyhelyzetek esetében, így az esetlegesen bekövetkező vegyi- és nukleáris katasztrófák során is.
Cél továbbá a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése, a környezetre és a lakosságra veszélyes anyagok hatásának mérséklése, az alkalmazkodó- és reagálóképesség javítása.
A fejlesztés eredményeként klimatizált, a kor elvárásainak megfelelő irodai és technikai eszközökkel felszerelt megyei iparbiztonsági információs központok kezdik meg működésüket a tizenkilenc megyei és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. A beruházásnak köszönhetően új, a központok munkáját támogató szoftverek fejlesztésére is lehetőség nyílik.
 
Mindezek által Magyarország lakossága magasabb szintű katasztrófavédelmi ellátásban részesül.
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00022 azonosítószámú projekt támogatási összege 600 millió forint.

Fővárosi és Megyei Iparbiztonsági Információs Központok kialakítása