Hirdetés

Selejtezett járművek értékesítése

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság selejtezett járműveinek - továbbhasznosítását – két féle módon tervezi, az alábbiak szerint:

 1. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, illetve a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerinti támogatás adta lehetőséggel, térítésmentes átadással/adományozással:
 • minősített önkéntes mentőszervezet vagy
 • önkéntes tűzoltó egyesületek vagy
 • önkormányzati tűzoltóságok részére

 A kedvezményezett az adományozási szerződés hatálybalépését követő 5 évig nem terhelheti meg és nem idegenítheti el, harmadik személy használatába semmilyen jogcímen nem adhatja át a járművet.

 1. értékesítéssel – a 254/2007. (X. 4.) számú „az állami vagyonnal való gazdálkodásról” szóló Korm. rendelet 48. § szerint, a BM OKF jóváhagyásával

A lentebb felsorolt járműveket meg lehet vásárolni, ajánlattételt követően (ajánlattevő személye nincs korlátozva), illetve igényt lehet benyújtani térítésmentes átvételre (csak minősített önkéntes mentőszervezet, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok).

 

Járművek:

 1. HXC-259 frsz-ú VW Polo Classic 1,6 (benzines), évjárat: 2001; km futás: 413.141;

állapot: karosszéria korrodált, műszaki vizsga lejárt, fék, futómű, motor teljes átvizsgálásra, szükség szerinti javításra szorul. Megtekinthető: Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u.86.

Minimum értékesítési ár: 134.500 Ft

 

 1. BIT-610 frsz-ú Ford Transit (benzines, 1993 cm3), évjárat:1992; km óra állása: 75.102 (375.102, háromszor átfordult a km órája);

állapot: karosszéria korrodált, műszaki vizsga lejárt, fék, futómű, motor teljes átvizsgálásra, szükség szerinti javításra szorul. Megtekinthető: Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, 4150 Püspökladány, Kossuth Lajos u. 10.

minimum értékesítési ár: 103.600 Ft

 

 1. JZA-665 frsz-ú Ford Mondeo 2.0 TDCI (diesel, 1998 cm3), évjárat: 2004; km óra állása: 302.393; állapot: a magasnyomású üzemanyag ellátó rendszer felújítása szükséges (a motorja hidegen nem indul be), a kuplung átvizsgálása is szükséges, műszaki vizsgája lejárt.

Megtekinthető: Hajdú-B.MKI, Debrecen, Böszörményi út 46-56.

minimum értékesítési ár: 361.000 Ft

Térítésmentes átvételre történő igények benyújtásának módja:

Az igényeket írásban és zárt borítékban, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága címére - 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56., Szabó János tű. ezredes, főtanácsos, Igazgató-helyettes nevére címezve – közvetlenül vagy postai úton 2 eredeti  példányban kell benyújtani. Közvetlen leadási hely az igazgatóság Titkársága. A Titkárságon a borítékra feltüntetésre kerül az ajánlat beérkezésének pontos időpontja (év/hónap/nap/óra/perc). Az igény leadási határidő: 2021. március 31.-én 10.00. óra.

Az igénynek (igénylő levél) tartalmaznia kell:

 • a térítésmentes átvételre kívánt jármű rendszámát, típusát
 • minősített önkéntes mentőszervezet, ÖT/ÖTE esetében cégadatok: név, cím, képviselő neve, beosztása
 • az igénylő levelet az igénylő szervezet hivatalos képviselőjének alá kell írnia

A borítékon feltétlen szerepeljen a „igény (…-…) frsz-ú jármű térítésmentes átvételére” jelige, továbbá az, hogy az „Igény benyújtási határidő: 2021. március 31.-én 10.00. óra”, az, hogy az „Az igénybenyújtási határidő előtt nem bontható fel!”, valamint az „Ügykezelés által felbontani TILOS!

Amennyiben a boríték nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

A vásárlási ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatokat írásban és zárt borítékban, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága címére - 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56., Szabó János tű. ezredes, főtanácsos, Igazgató-helyettes nevére címezve – közvetlenül vagy postai úton 2 eredeti  példányban kell benyújtani. Közvetlen leadási hely az igazgatóság Titkársága. A Titkárságon a borítékra feltüntetésre kerül az ajánlat beérkezésének pontos időpontja (év/hónap/nap/óra/perc). Ajánlattételi határidő: 2021. március 31.-én 10.00. óra.

Az ajánlat tételnek tartalmaznia kell:

 • a megvásárolni kívánt jármű rendszámát, típusát
 • az ajánlattevő személyes adatait (név, lakcím, születési hely/idő; anyja neve, szig.szám. adószám, telefonszám, e-mail cím, postacím,
 • az ajánlati árat forintban megadva (ajánlat tételi árnak el kell érnie a fentebb meghatározott minimum árat, vagy meg kell azt haladnia)
 • az ajánlatot az ajánlattevőnek alá kell írnia

A borítékon feltétlen szerepeljen a „ajánlattétel (…-…) frsz-ú jármű vásárlására” jelige, továbbá az, hogy az „Ajánlattételi határidő: 2021. március 31.-én 10.00. óra”, az, hogy az „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”, valamint az „Ügykezelés által felbontani TILOS!

Amennyiben a boríték nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

A térítésmentes átvételre benyújtott igények, illetve vásárlási ajánlatok bontását, kiértékelését kijelölt bizottság fogja elvégezni. 2021. március 31.-én 12.00 órakor. A bontás zártkörű, arra az ajánlattevők nem kerülnek meghívásra.

Az igények, ajánlatok elbírálásának szempontja:

 • elsőbbséget élveznek a minősített önkéntes mentőszervezetek, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok térítésmentes átvételre irányuló igényei, amennyiben egy járműre több térítésmentes átvételi igény is érkezik, arról a megyei igazgató dönt - a szakmai szempontok figyelembevételével – ki részére kerül átadásra/adományozásra

Amennyiben térítésmentes átvételi igény nem érkezik adott járműre:

 • a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére kerül értékesítésre a jármű(vek)
 • ha egy jármű vonatkozásában több azonos összegű ajánlat is érkezik, a leghamarabb beérkező ajánlat kerül elfogadásra
 • 100.000 Ft bruttó forgalmi érték feletti jármű esetén a vevőnek köztartozás-mentességéről szóló NAV nyilatkozatot, illetve az MNV Zrt. nyilatkozatát kell beszereznie (szerződés megkötése előtt) arról, hogy az MNV Zrt. felé lejárt tartozással nem rendelkezik. Ezek hiányában adásvételi szerződés nem köthető. Az eljárás időtartamát jelentősen érinti, hogy a nyilatkozat kiadására az MNV Zrt. harminc munkanapot kötött ki, kérjük ezt figyelembe venni a járművásárlással kapcsolatosan.

Az igazgatóság nyilvános eredményhirdetést nem tart, a nyerteseket az értékesítés végrehajtása érdekében, az igazgatóság műszaki osztálya megkeresi, további egyeztetés céljából. 

Adományozási megállapodás, illetve adásvételi szerződés megkötésére a járművek selejtezési jegyzőkönyvének BM OKF általi jóváhagyása/aláírása után kerülhet sor. 

További információ: 

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Műszaki Osztály

Tel: 06-52-521-928