Tartalomjegyzék

Tájékoztató

A hatósági eljárásokban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (2) bekezdése alapján összeállított különös közzétételi listája részeként közhírré teszi:

1. A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott.

2. A közérdekű keresettel megtámadható,

3.A törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben hozott döntését.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntésnek minősül, ha

  1. ideiglenes intézkedésre került sor,
  2. életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet miatt azonnali intézkedést igénylő eset történt,
  3. konkrét, bekövetkezett súlyos káreset történt, valamint
  4. mérlegelés alapján azon esetek, ahol a hatóság eljárása nélkül nagy valószínűséggel bekövetkezett volna a káresemény.

Közérdekű keresettel megtámadható döntés a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109. § (2) bekezdése alapján hozott, véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntés.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71.§ (1) bekezdése alapján hozott döntését.

A piacfelügyeleti hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ rendelkezései szerint, amennyiben a vizsgált termék nem felel meg a biztonságossági követelményeknek.

A határozatról az Ákr. 89. § (1) bekezdése szerinti közlemény készül, az alábbi adattartalommal:

a)   a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napja,

b)   az eljáró hatóság megnevezése,

c)   az ügy száma és tárgya,

d)   az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme vagy székhelye,

e)   a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint

f)   azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti kivonat a határozat rendelkező részének és indokolásának szerkeszthető változata, amelyből az ügyintéző az Ákr. 89. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározottakon túl a személyes és védett adatokat, vagyis

a)   a határozatban szereplő természetes személyek nevét,

b)   lakcímét

c)   egyéb, személyét beazonosíthatóvá tevő adatát,

d)   törvény által védett titkot, így különösen az üzleti titkot,

e)   hivatás gyakorlásához kötött titkot eltávolítja.

A piacfelügyeleti eljárásban a közlemény az alábbiakat tartalmazza:

a)   az eljáró hatóság megnevezése,

b)   az ügy száma és tárgya,

c)   a jogsértő gazdasági szereplő neve és székhelye,

d)   a vizsgált termék nem megfelelőségére vonatkozó megállapítások,

e)   a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése,

f)   a döntés rendelkező része, ide nem értve jogerős döntés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést.

Az ügyintéző a közleményhez tartozó kivonatból a jogsértő gazdasági szereplő nevén túli személyes és védett adatokat, vagyis

a)   a határozatban szereplő a jogsértő gazdasági szereplőn kívüli természetes személyek nevét,

b)   természetes személy lakcímét,

c)   egyéb, személyüket beazonosíthatóvá tevő adatot,

d)   törvény által védett titkot, így különösen az üzleti titkot,

e)   hivatás gyakorlásához kötött titkot eltávolítja.

Anonimizálás esetén a természetes személyek a kivonatokban az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően szerepelnek. Minden esetben anonimizálást igénylő üzleti titoknak tekintjük a határozatban szereplő, a hatóság döntésével nem érintett más piaci szereplők adatait, továbbá a határozatban szereplő piaci árakat.