Bírságtípusok

 


Bírság
 


 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot a BM OKF 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

 

 

Bírság

típusa

Jogszabályi hivatkozás

Bankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmi

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

Piacfelügyeleti

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

Katasztrófavédelmi

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

ADR (közúti)

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

RID (vasúti)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

ADN (vízi)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

ICAO TI (légi)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

Helyszíni bírság

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

Eljárási bírság

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

 

Egészségvédelmi bírság

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

 

Csatornabírság

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

 

Vízvédelmi bírság

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

 

Vízszennyezési bírság

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

 

Felszín alatti vízvédelmi bírság

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

 

Vízgazdálkodási bírság

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000

 

Közszolgáltatási bírság

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-00000000