Közös projektben a Hajdú-Bihar és Bihor megyei tűzoltók

2021. március 26.

Uniós források terhére az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében a ROHU-84 azonosítójú „ Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion” című pályázat (a pályázat címe magyarul: Integrált határon átnyúló összefogás az együttműködés javítása érdekében és a kockázat megelőzésre és katasztrófavédelemre vonatkozó közös felkészülés Bihor és Hajdú-Bihar megye szintjén) 2018. április elsejével indult, melyben a romániai vezető partner: „Sartiss- Különleges helyzetek esetén segítséget nyújtó egyesület”, a Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig kedvezményezett partner.

A projekt alapvető célkitűzése azoknak a legfontosabb fejlesztéseknek a megvalósítása, amelyek segítségével a katasztrófavédelem számára korszerű képzéshez, felkészüléshez, gyakorláshoz kapcsolódó infrastruktúra biztosítható, hogy minél magasabb színvonalon láthassa el a térség lakosságának, valamint a gazdasági és természeti értékeinek védelmét.

A program keretében a katasztrófavédelem hajdúszoboszlói bázisán egy olyan 21. századi igényeknek megfelelő kompakt oktató- és kiképzőbázis került kialakításra, amely alkalmas arra, hogy a két határmenti megye hivatásos és önkéntes tűzoltói, valamint a katasztrófák elleni védekezésben résztvevő és együttműködő szervezetek a különböző katasztrófahelyzetek szakszerű felszámolására fel tudjanak készülni. Az oktatóbázis lehetőséget ad a vezetői, irányítói feladatokat ellátó állomány helyi és megyei szintű operatív, értékelő, elemző és döntés-előkészítő tevékenységének elméleti és gyakorlati képzésének magasabb szintű megvalósítására.

A projekt során a meglévő határ menti együttműködésünk elmélyítése és a közös felkészülés érdekében terveztünk végrehajtani egy közel 30 órás elméleti felkészülést. A román kollégák a megépült oktató komplexum használatának keretein belül ismerkedhettek volna meg a katasztrófák elleni védekezés magyar rendszerével. A jelenlegi pandémiás helyzet és abból adódó korlátozások okán ezen képzésre csak online kerülhet sor. Ahogyan az előbbi okok miatt a hajdúszoboszlói bázisra tervezett közös gyakorlat is majd csak a fenntartási időszakban fog megvalósulni. Mindez lehetőséget biztosít a Bihar – Hajdú-Bihar megyei tűzoltók és önkéntesek közös felkészüléséhez a térségben jelentkező események hatékonyabb kezelésére és az itt élők biztonságának növelésére.