Tájékoztatók

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági szolgálata ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó adatszolgáltatásokat 2015. január 1-jét követően már csak elektronikusan ügyfélkapun keresztül tudják benyújtani. A hatóságnak a felszíni és a felszín alatti vizekre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében nem áll módjában a papír alapon vagy korábbi adatszolgáltatási nyomtatványokon benyújtott adatszolgáltatást elfogadni. A jogszabályi változásokról, a nyomtatványokról és azok kitöltésével kapcsolatos információkról a web.okir.hu oldalon bővebb tájékoztatást kaphatnak.

A vízkészletjárulékra vonatkozó adatlapok (bevallás, nyilatkozat) letölthetőek a https://www.vkj.gov.hu/ oldalról, amelyet ki kell nyomtatni és aláírva, eredetben megküldeni (papír alapon, postai úton). Az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek, illetve az elektronikus ügyintézésre kötelezetteknek elektronikus úton kell beadni a nyilatkozataikat (e-mailban nem lehet teljesíteni). Elektronikus út: https://epapir.gov.hu/ -Ügyfélkapu/ Cégkapu/

Az ügyintézéssel kapcsolatos bankszámlaszámok itt érhetőek el.

Kapcsolódó dokumentumok:

OKIR Kapu adatszolgáltatási tájékoztató (2019.12.03.)

Tájékoztató a vízkészletjárulék bevallás technikai változásairól (2019.08.07.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokról (2019.08.07.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról (2019.08.07.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásról (2019.08.07.)

Tájékoztató a vízjogi engedéllyel rendelkezők számára a vízkészletjárulék bevallás teljesítéséről (2019.08.07.)

Tájékoztató az elektronikus ügyintézési törvény hatályba lépésével a 2018. Január 1-jétől elektronikusan indítható vízügyi igazgatási és hatósági kérelmekről (2019.08.07.)

Tájékoztató a vízgazdálkodási törvény 2021. január 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról

Tájékoztató - A 2018. január 1. napját követően indult, mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról (2019.08.07.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (2019.08.07.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról (2019.08.07.)