Bírságok

TÁJÉKOZTATÓ

a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével kapcsolatban

Eljárási illetékbevételi számla szám 10032000-01012107-00000000

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000. számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot az alábbi számlaszámok egyikén kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

Bírság típusaJogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezéseBankszámla száma
Tűzvédelmia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Piacfelügyeletia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Katasztrófavédelmia katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
ADR (közúti)a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
RID (vasúti)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
ADN (vízi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
ICAO TI (légi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény szerinti bírságlétfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben törvény szerinti bírságaz állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Helyszíni bírsága szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Eljárási bírságaz általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Egészségvédelmi bírságaz egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Csatornabírság

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.)

Korm. rendelet A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

központosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Felszín alatti vízvédelmi bírságA felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Vízgazdálkodási bírságA vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000
Közszolgáltatási bírságA vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla10032000-01040047-00000000

Vízkészletjárulék

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján előírt vízkészletjárulék fizetésére kötelezett vízhasználók és üzemi fogyasztók fizetési kötelezettségüket az eljáró szerv meghatározott központosított bevételek beszedése megnevezésű számla javára kell befizetni:

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-01040016-00000000