Tartalomjegyzék

Bírságok

TÁJÉKOZTATÓ

a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével

kapcsolatban

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot a BM OKF10023002-00283494-20000002 számúbírság letéti számla javára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

Bírság

típusa

Jogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénybirság letéti számla10032000-0140047-00000000
Piacfelügyeletia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénybirság letéti számla10032000-0140047-00000000
Katasztrófavédelmia katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybirság letéti számla10032000-0140047-00000000
ADR (közúti)a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénybirság letéti számla10032000-0140047-00000000
RID (vasúti)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybirság letéti számla10032000-0140047-00000000
ADN (vízi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybirság letéti számla10032000-0140047-00000000
ICAO TI (légi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybirság letéti számla10032000-0140047-00000000

Vízkészletjárulék

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján előírt vízkészletjárulék fizetésére kötelezett vízhasználók és üzemi fogyasztók fizetési kötelezettségüket az eljáró szerv meghatározott központosított bevételek beszedése megnevezésű számla javára kell befizetni:

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-01040016-00000000