Területi Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörei


Területi Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörei

I.                  Vízügyi hatósági és szakhatósági feladatok ellátása:

1.      Elvégzi a jogszabályban meghatározott és a Hajdú-Bihar MKI hatáskörébe utalt első fokú vízügyi hatósági ügyekben a hatósági hatáskörökből eredő közigazgatási feladatokat, lefolytatja a hatósági, szakhatósági eljárásokat:

Elsőfokú vízjogi engedélyezés területén:

a)      a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez elvi engedélyt ad,

b)      a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez létesítési engedélyt ad,

c)      a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz vízjogi üzemeltetési engedélyt ad,

d)     ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, a létesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire tekintettel – fennmaradási engedélyt ad a létesítő egyidejű bírságfizetésre kötelezésével,

e)      a vízjogi engedélyt hivatalból vagy kérelemre módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja,

f)       kiemelt beruházások gyors és hatékony engedélyezését végzi.

2.      Vízikönyvi nyilvántartást vezet, és kezeli a vízikönyvi terv és okirattárat.

3.      Vízkészlet-járulék nyilvántartást vezet és ellátja a vízkészletjárulékkal kapcsolatos adóigazgatási feladatokat.

4.      A vízügyi felügyelet keretében - éves ellenőrzési terv alapján - vízügyi hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat lát el:

a)      a vízimunkák, vízilétesítmények megvalósítását, vízilétesítmények üzemeltetését, vízhasználatok gyakorlását ellenőrzi,

b)      a vízjogi engedély nélkül végzett munkákat, illetőleg megvalósított létesítményeket és vízhasználatokat folyamatosan felderíti,

c)      a szükséges hatósági intézkedéseket megteszi.

5.      Vízjogi kötelezéseket ad ki, vízgazdálkodási bírságot szab ki.

6.      Vízügyi panasz ügyeket, közérdekű bejelentéseket kivizsgálja.

7.      A műszaki átadási és üzembe helyezési eljárásokon vesz részt, hatósági helyszíni szemlét folytat le.

8.      A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozókat nyilvántartásba veszi, felügyeleti hatósági tevékenységet lát el, leürítő- és átadási helyet jelöl ki.

9.      Adatot szolgáltat.

 

II.               Vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok ellátása:

1.      Elvégzi a jogszabályban meghatározott és a Hajdú-Bihar MKI hatáskörébe utalt első fokú vízvédelmi hatósági ügyekben a hatósági hatáskörökből eredő közigazgatási feladatokat, lefolytatja a vízvédelmi hatósági, szakhatósági eljárásokat.

Vízvédelem területén:

a)      önellenőrzésre kötelezett szennyvízkibocsátók önellenőrzési tervét jóváhagyja,

b)      az önellenőrzési tervet 5 évenként felülvizsgálja,

c)      szennyvízkibocsátást engedélyezi,

d)     szennyvízkibocsátással járó ellenőrzést, és az ebből eredő feladatokat végrehajtja.

 

2.      Adatrögzítés, adatszolgáltatás:

a)      az önellenőrzési kötelezettségből származó folyamatos, többségében havi vizsgálati eredményekről benyújtott laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket feldolgozza, az adatokat folyamatosan rögzíti,

b)      az önellenőrzési kötelezettséggel összefüggő adatszolgáltatást, az önellenőrzési időpontokat rögzíti,

c)      az önellenőrzési kötelezettséggel összefüggő adatszolgáltatást, az összefoglaló jelentéseket ellenőrzi,

d)     végzi az önellenőrzési kötelezettséggel összefüggő adatszolgáltatás, a VAL/VÉL lapok ellenőrzését, VAL/VÉL szakrendszerben történő rögzítését,

e)      az önellenőrzési kötelezettséggel összefüggő adatszolgáltatásokban szereplő adatokat egymással összeveti, a szolgáltatott adatok egyezőségét ellenőrzi,

f)       egyéb adatszolgáltatási rendszert (pl. TESZIR) feltölti,

g)      FAVI-MIR és FAVI-ENG (felszín alatti vizek) nyilvántartási rendszerekben rögzíti és értékeli az adatokat.

3.      Vízügyi felügyeleti éves ellenőrzési terv alapján, illetve rendkívüli szennyezés esetén a vízvédelmi ellenőrzéseket, utóellenőrzéseket lefolytatja.

4.      Vízvédelmi hatósági bírságot szab ki:

a)      vízszennyezési bírság

b)      csatornabírság

c)      vízvédelmi bírság

d)     rendkívüli vízszennyezési bírság

e)      felszín alatti vízvédelmi bírság

A vízügyi hatóság által kiadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók közhiteles nyilvántartása