Tűzvédelmi hozzájárulás


 

 
Tűzvédelmi hozzájárulás


A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény 9. § c) bekezdése 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a tűzvédelmi hozzájárulás befizetésének kötelezettségét.

A kötelezettnek 2013. január 1-jétől kizárólag biztosítási adó címen jelentkezik befizetési kötelezettsége, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett 1003200-01076318 számlaszámú, NAV Biztosítási adó bevételi számla (adónemkód: 200) javára kell befizetni.

A 2012. évben kezdődő üzleti évvel összefüggésben teljesítendő tűzvédelmi hozzájárulás 2013-ban esedékes elszámolásával kapcsolatos feladatokat az állami adóhatóság látja el. A hozzájárulást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett 10032000-01076325 számlaszámú, NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla (adónemkód: 295) javára kell befizetni.

Ezen módosítás kihirdetésével 2013. január 1-jei nappal a kötelezett a tűzvédelmi hozzájárulás összegének befizetési kötelezettsége a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére NEM áll fenn.

Hozzájárulás

típusa

Jogszabályi hivatkozás

Bankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmi

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

előirányzat felhasználási keretszámla

MÁK 10023002-00283494-00000000

IBAN HU 76 1002-3002-0028-3494-0000-0000

SWIFT CODE  MANEHUHB

 

Fire brigade tax

According to Act CII of 2012 on the insurance tax, 9th paragraph, letter c), the payment obligation of the fire service contribution has been repealed by 1 January, 2013.

From 1 January, 2013 the obligated is only required to pay the insurance tax, which must be remitted to account no. 1003200-01076318 (Insurance tax income account) owned by the National Tax and Customs Administration of Hungary (NTCA). (Code of tax: 200)

The settlement of fire brigade tax concerning business year 2012 (due in 2013) is going to be performed by the NTCA. All the unpaid fire brigade tax concerning 2012 has to be remitted to account no. 10032000-01086325 (Fire brigade tax income account) owned by the NTCA. (Code of the tax: 295)

According to the modificaton of the mentioned Act, from the 1 January, 2013 there is NO payment obligation towards the National Directorate of Disaster Management.

 

BrandschutzbeitraG

Das Gesetz über die Versicherungssteuer (Gesetz CII; im Jahr 2012 § 9 Absatz c) abrogiert seit 1. Januar 2013 die Zahlungspflicht des Brandschutzbeitrags.

Dem Verpflichteten stellt sich seit dem 1. Januar 2013 ausschliesslich unter dem Titel Versicherungsteuer seine Zahlungsverpflichtung, die auf das vom National Steuer- und Zollamt (NAV) geführte Konto, Kontonummer 1003200-01076318, Kontoname: NAV Versicherungssteuer Einnamekonto (Steuertypekode: 200) zu zahlen ist.

Die Aufgaben, die mit der Leistung der Abrechung des Brandschutzbeitrags im Geschäftsjahr 2012 für das Jahr 2013 anfallen, erfüllt das staatliche Zollamt. Der Beitrag ist auf das vom National Steuer- und Zollamt (NAV) geführte Konto, Kontonummer 10032000-01076325, Kontoname: NAV Brandschutzsteuer Einnamekonto (Steuertypekode: 295) zu zahlen.

Mit dieser Verkündung der Änderung ab dem 1. Januar 2013 besteht KEINE Zahlungsforderung des Brandschutzbeitrags an das Ungarische Ministerium für Inneres, Nationale Generaldirektion für Katastrophenschutz.