Tevékenységi körök


A katasztrófavédelmi tevékenységi körök rövid leírása

1) Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör:

 1. Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra);

(Javaslat: A küldő intézmény terveinek összevetése a 30/1996 BM rendelet előírásaival, esetleges javításokra javaslat tétel)

 1. Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra)

(Javaslat: A tűzriadó gyakorlat jegyzőkönyvének előkészítése, a jegyzőkönyv kitöltése)

 1. Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra);

(Javaslat: Tűzoltó sport megismerése, eszközök karbantartása, a tűzoltó versenyek okmányrendszerének  kidolgozásában a verseny színhelyeinek berendezésében történő részvétel)

 1. Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra);

(Javaslat: Szakmai napok lebonyolításában való részvétel , a bemutató helyszínének berendezésével, a bemutató statikus és dinamikus részeinek összeállításával kapcsolatos feladatok)

 1. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra).

(Javaslat: Földön végezhető szerelési feladatok megismerése, tűzoltó készülékek használatának megismerése, tűzoltó szakfelszerelések megismerése, valamint a múzeumi relikviák karbantartása, a tűzoltó laktanya takarítási feladataiban történő részvétel)

 

2) Polgári védelem tevékenységi kör:

 1. Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra);

(Javaslat: Katasztrófavédelmi kockázatbecslés megismerése. A polgári védelmi szakterület számára meghatározott helyszíni ellenőrzések, visszaellenőrzések fotódokumentációban és a helyi kézi jegyzőkönyv írásában történő részvétel)

 1. Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra);

(Javaslat: A gyakorlatok levezetési terveinek, forgatókönyveinek, az ezzel kapcsolatos dokumentációk előkészítésében történő részvétel, a gyakorlattal kapcsolatos helyszíni bejárásokon való részvétel, a gyakorlat helyszíneinek berendezésében történő segítség; Az új típusú polgári védelmi szervezetek megalakításával kapcsolatos adminisztratív feladatokban történő együttműködés a beosztási névjegyzék felülvizsgálatában történő részvétel)

 1. Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában (3-5 óra);

(Javaslat: Az elméleti és gyakorlati feladatok előkészítése, abban az esetben, ha versenyzőként nem indulnak. A verseny állomásainak berendezése, azon döntnöki, pontozói feladatok végrehajtása, a versenyeredmények értékelés.)

 1. Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra);

(Javaslat: Adattárak pontosításában, az adatok rendszerezésében, értékelésében való részvétel)

 1. Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra).

(Javaslat: A BM OKF lakosságvédelmi kiadványai felhasználásával, azok lényegi részeinek kiemelésével a helyi segédanyagok összeállítása, illetve az abban történő együttműködés)

 

3) Iparbiztonság tevékenységi kör:

 1. Részvétel a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek (RIS, SZIR) karbantartásában és napi alkalmazásukban (1-2 óra);
 1. Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (2-3 óra);

(Javaslat: A beavatkozó állomány számára elsődleges fontosságú, a veszélyes üzemek területén tárolt veszélyes anyagokkal kapcsolatos adminisztratív jellegű tevékenység, kimutatások készítése és pontosítása. Egyéb a szakterülethez tartozó adatgyűjtési, iktatási, nyilvántartási feladatok végrehajtásában történő közreműködés)

 1. Részvétel veszélyes üzem bejárásokon – az üzemeltetőkkel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően (2-3 óra);

(Javaslat: Veszélyes anyagok jelölésének megismerése, veszélyes anyagok azonosításának módjainak megismerése, esetenkénti gyakorlása, kritikus infrastruktúra elemeinek megismerése)

 1. Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében (1-2 óra).

(Javaslat: Részvétel veszélyes áruszállítás ellenőrzésében (ADR, RID)