Szakhatósági jogkör


Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve) első fokú tűzvédelmi hatósági jogkörei

 

1. a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

2. az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:

2a) magas építmények,

2b) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

2c) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

2d) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

   2e) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

2f) a fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,

 

Másodfokú tűzvédelmi szakhatósági jogkör

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, másodfokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörrel rendelkezik azokban az ügyekben ahol a katasztrófavédelmi kirendeltség (hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve) első fokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörben eljárt.

 

 Másodfokú szakhatósági eljárás

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

BM OKF

Bíróság

Ügyintézési határidő:

Az első fokú szakhatósági állásfoglalásra eljárás típusonként meghatározott időtartam 15 vagy egyes esetekben 30 nap

 

Katasztrófavédelmi kirendeltség (hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve) első fokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörei

A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

BM OKF

Bíróság

Határidő:

15 nap (irányadó ügyintézési határidő)

 

A tűzvédelmi szakhatóság közreműködésének rendje az építésügyi hatósági eljárásokban

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

BM OKF

Bíróság

Határidő:

30 nap

A fenti eljárásokban való közreműködésre a tűzvédelmi szakhatóságnak az alábbi esetekben van hatásköre:

1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén,
2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
- lakó- és üdülőépület,
- nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
- összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén,
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,
4. A tömegtartózkodás céljára nem szolgáló lelátó, vendéglátó, kereskedelmi rendeltetéssel rendelkező - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény, ami 50 főnél több személy tartózkodására szolgál és alapterülete a nettó 20 m2 -t meghaladja

5. Életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek esetén.

 

Működési engedélyezési eljárás

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szakhatósági határidő:

15 nap 

Hatósági határidő:

30 nap

 

Telepengedélyezési eljárás

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szakhatósági határidő:

15 nap 

Hatósági határidő:

30 nap

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szakhatósági határidő:

15 nap 

Hatósági határidő:

30 nap

 

Zenés-táncos rendezvények tartására vonatkozó eljárás

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

15 nap 

  

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

működési engedély kiadás:

Időszakos férőhely-bővítés esetén:

 

30 nap

5 munkanap

 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési eljárása

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, hatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szakhatósági határidő:

30 nap 

Működési engedély módosítás esetén a határidő:

30 nap

 

Pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárás

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Pirotechnikai termékek üzletben történő forgalmazása

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

15 nap

Pirotechnikai termékek gyártási, forgalmazási, tárolási és felhasználási eljárásai

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

felhasználás esetén 8 nap, egyéb esetben 15 nap

 

Nyitott sugárforrásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárás

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

15 nap

 

Településrendezési terv véleményezési eljárása

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Határidő:

15, 21, illetve 30 nap

 

Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás

Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárás: a közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló eljárásban,

A magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozó
sajátos építményfajták engedélyezési eljárása:
az éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, autógáz töltőállomások, a biogáz előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgázfogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény esetén.

Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárás: Távhőszolgáltatással kapcsolatos engedélyezési eljárások a hőtermelő létesítmények, távhővezetékek, hőközpontok létesítése, működése.

Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó
engedélyezési eljárások:
polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárás, egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárás.

A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás: Minden eljárásban a nyomvonalas létesítmény, valamint szélerőmű engedélyezése kivételével.

Telekalakítási eljárás: telekosztás és telekhatár-rendezés esetén, ha a telekalakítást követően keletkező telkek közül a szomszédos telkeken a közös határvonal felől az építési helyen kívül eső épület áll.

Távközlési építmények engedélyezési eljárás: Az „A”–,,C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket tartalmazó elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárásaiban.

Első fokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Határidő:

15 nap (irányadó ügyintézési határidő)