Szabadtéri égetés szabályai


A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, másrészről kockázatot jelenthet a gondatlanság is. A szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

  • Általában tilos a lábon álló növényzetet, tarlót, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladékot szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.
  • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A szabálytalanságot elkövetővel szemben 20.000 – 60.000,- forintig terjedő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye.
  • Az égetést megelőzően legalább tíz nappal korábban, előzetesen engedélyeztetni kell a katasztrófavédelmi kirendeltséggel a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetését. Egy kérelmen egy darab, tíz hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő háromezer forint illetéket kérelmenként kell megfizetni. Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető! A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban előírt hatósági engedélyt nem pótol!
  • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
  • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
  • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

Kérelem letölthető innen.