Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartás a 

2016. évi CL.törvény 88. § alapján.

Közzétéve:  2015. augusztus 07.
Megtekint:  
Az AKR alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 89. § alapján meghatározott közzétételi körbe tartozó végleges, vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Hajdú-Bihar MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások nyilvántartása

a.) kéményseprő-ipari közszolgáltató képviseletét ellátó természetes személy személyazonosító adatai,  b.) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §-a alapján

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Megtekint:  

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása
Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Letöltés:    Megtekint

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. augusztus 07.Megtekint
Gazdálkodási adatok
közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Közzétéve:  2017. augusztus 23.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2017

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 23.Közbeszerzési terv
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

Az írásbeli összegzés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - vonatkozó hivatkozás

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h-i) pontjai alapján megkötött szerződések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásról szóló összegzés

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkülinduló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az hogy a teljesítés szabályszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetések

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésü előirányzat, elkülönitett állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns