Katasztrófavédelmi Mobil Labor


A Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: KML) feladata a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alárendeltségében

A KML káresethez vonuló készenléti állománya 3 fő alaprendeltetése a veszélyes anyagok környezetbe kerülésével, kiszabadulásával járó súlyos balesetek megelőzése, valamint a már bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés, illetve azok elhárítása. Ennek érdekében a káresetek helyszínein a lakosság és a környezet magas fokú védelme érdekében riasztási, tájékoztatási és beavatkozással kapcsolatos feladatokat lát el. Biológiai, sugárzó, különböző vegyi anyagokról információkat gyűjt, adatokat szolgáltat, méréseket végez, és ezzel segíti a tűzoltásban, műszaki mentésben résztvevő tűzoltói állományt és a káresemény felszámolásában segítséget nyújtó szerveket, mint például a mentőszolgálatot, rendőrséget, környezetvédelmi, népegészségügy hatóságot és egyéb karitatív szervezeteket a könnyebb, biztonságosabb beavatkozás érdekében.

A veszélyes anyagok beazonosítására a KML gépjárműre rendszeresített különböző speciális, a mai elvárásoknak megfelelő, korszerű eszközök, felszerelések állnak rendelkezésre, amelyekkel a több éves gyakorlattal, tapasztalattal és szaktudással rendelkező katasztrófavédelmi mobil labor állománya a nap 24 órájában akár pár percen belül a káreset helyszínén beavatkozni képes. Nem utolsó sorban a civilizációs katasztrófák, mint például árvíz, szél-hóvihar, nukleáris baleset, nagymennyiségű veszélyes anyagok kikerülése a szabadba (vörös iszap Kolontár, Devecser) stb. veszélyhelyzetek felderítésében, azok felszámolásában működik közre.

A KML melléktevékenységként a veszélyes áru közúti (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN), légi (ICAO) szállítással kapcsolatos ellenőrzéseiben technikai segítséget nyújt. Közreműködik a veszélyes üzemekben, küszöbérték alatti üzemekben bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, rendkívüli események kivizsgálásában, a veszélyes üzemekkel kapcsolatos első és másodfokú hatósági eljárásokban

 

Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML)

A veszélyes anyagokkal kapcsolatban bekövetkezett balesetek, valamint természeti és civilizációs katasztrófák esetében a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében közreműködés a károk felmérésében, a katasztrófa kiterjedésének megelőzésében, valamint a mentésben és a fertőtlenítésben.

Ennek során:

• felderítést,

• adatok, információk gyűjtését, továbbítását,

• riasztást és tájékoztatást,

• vegyi és nukleáris szennyezettség mérést,

• mentést, mentesítést és fertőtlenítést végez, valamint

• közreműködik a veszélyelhárításban

Vonulás megkezdése riasztást követően:

Munkaidőben: 20 perc.

Munkaidőn túl és munkaszüneti napon: 60 perc.

Kárhely elérési idő a riasztást követően (út és időjárási viszonyok függvényében, legrövidebb időn belül):

Megyei alkalmazás esetén: max. 60 perc.

Országos szintű alkalmazás esetén: átlag 120 perc.