Jelentkezés rendje


A közösségi szolgálat teljesítésének lehetősége - a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervezetei egységei részéről - 2012 októberétől biztosítja, a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák sikeres befejezését. A fogadó intézmény minden hónap utolsó 5 munkanap kijelölésével segíti a közösségi szolgálat teljesítését a jelentkezők számára.

A Hajdú-Bihar MKI és szervezetei egységei a közösségi szolgálat teljesítését, a 2012/2013. tanévtől, a 9-11. évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására ad lehetőséget.

Hosszú távon megvalósítandó cél, hogy a közösségi szolgálat jogszabályban meghatározott kötelező óraszámát (50 óra) a katasztrófavédelemnél önként teljesítő tanulók a polgári védelmi kötelezettség intézményére felkészülve felelős állampolgárként vegyenek részt a katasztrófák elleni védekezésben, a katasztrófavédelem nemzeti ügyként történő kezelésében.

Erre tekintettel a kijelölt katasztrófavédelmi szerv, a jogszabályokban meghatározott módon, mint fogadó intézmény együttműködési megállapodást köt a közösségi szolgálatra jelentkező tanulót/tanulókat küldő középfokú oktatási intézménnyel.

A küldő intézmény kijelölt pedagógusa a Közösségi Szolgálatra jelentkező tanulót/tanulókat a fogadó szervvel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottakra tekintettel, csoportokban a fogadó intézményekhez irányítja.


A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a KSZ teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.

Jelentkezési lap letöltése: itt!

Egy felkészítésen résztvevő maximális létszám: 20 fő