Igazgatási szolgáltatási díj befizetése


Vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások kezdeményezésekor a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 1. mellékletében meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni az ügyfél.

Az eljárás megindítására irányuló kérelme mellé az ügyfélnek csatolnia kell a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát, valamint az innen letölthető igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot.

A nyilatkozatot, illetve a befizetés rovatait (a befizető nevét, címét, és a közlemény rovatot) pontosan, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni!

Amennyiben az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél a kérelem benyújtásakor fizeti meg, úgy a befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetnie az érintett ingatlan megnevezését helyrajzi számmal együtt, valamint a vízjogi engedélyezési eljárás típusát.

Amennyiben az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelme benyújtásakor nem fizetet igazgatási szolgáltatási díjat, úgy a hatóság a befizetésre hiánypótlási felhívást intéz az ügyfélhez. A befizetés során ebben az esetben is fel kell tüntetni az érintett ingatlan megnevezését helyrajzi számmal együtt, a vízjogi engedélyezési eljárás típusát, valamint a hiánypótlási felhívás iktatószámát.

 

Csekk minta >>