Igazgatási szolgáltatási díj


 

 
I G A Z G A T Á S I   S Z O L G Á L T A T Á S I   D Í J
 
 
Igazgatási szolgáltatási díj címen az alábbi jogszabályok tekintetében jelentkezhet fizetési kötelezettség:

 

1.      A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet alapján fizetendő díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:
 
Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 10034002-00283621-00000000
 

 

2.      Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet,

3.      valamint a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a fizetendő díjat az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

 
Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 10034002-00283621-00000000
 

 

4.      Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet alapján a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:
 
Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 10023002-00283494-00000000
 

 

5.      A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet, alapján a fizetendő díjat az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:
 
Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10034002-00283621-00000000
 

 

6.      A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet alapján a fizetendő költséget az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:
 
Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 10034002-00283621-00000000