Határozatok


KIVONAT

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényből

 

„80/A. § (1) A hatóság közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet
a) állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott,
b) közérdekű keresetindítással meg lehet támadni,
c) olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,
d) amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,
e) korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott,
f) olyan ügyben hozott, amelyben az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított,
g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
h) a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi okból hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy
j) törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.
(2) A hatóság a határozatot a hirdetményi közlés szabályai szerint teszi közzé azzal, hogy a hirdetményben a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata vagy indokolásának kivonata is közzétehető. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság a személyes adatokat a 69/A. § (2) bekezdésének megfelelően megismerhetetlenné teszi.”

Iktatószám Tárgy Részletek Határozat
35980/1900-3/2015.ált. A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. tűzvédelmi bírság ügye.
35980/1952-8/2015.ált. A 95 „Defekt-Autó” Szolgáltató és Kereskedő Betéti Társaság tűzvédelmi bírság ügye
35980/2677-3/2015.ált. A Debrecen, Nagyerdei körút 98. szám alatt található Medikus Hostel területén megtartott tűzvédelmi ellenőrzés során tapasztalt tűzvédelmi szabálytalanságokkal kapcsolatos tűzvédelmi bírság ügye
35980/61/2015.ált. Hajdúszoboszló, Kossuth u. 47. sz. alatti illegális gondozóház területén megtartott ellenőrzésen tapasztaltakkal kapcsolatban tűzvédelmi bírság ügy
35970/1941-5/2015. ált. A MEZEI-VILL Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) tűzvédelmi bírság ügye
35960/2396-9/2015.ált. A Szent Bazil Oktatási Központ tűzvédelmi bírságolási ügye
35960/151-5/2016.ált Egyéni vállalkozó tűzvédelmi bírságolási ügye
35960/151-5/2016.ált A „Kiss & Társai 97” Kft. tűzvédelmi bírságolási ügye
35960/150-5/2016.ált A LÁFA PLUSZ Kft. tűzvédelmi bírságolási ügye
35960/1295-12/2016. ált. Hajdú Gabona Zrt. bírságolási ügye
35960/920-21/2015. ált. Egyéni vállalkozó tűzvédelmi bírság ügye
35980/1755-20/2016.ált. Gulyás Pál Kollégiumban megtartott tűzvédelmi ellenőrzésen tapasztaltak kapcsán tűzvédelmi bírság ügye
35980/2019-5/2016.ált. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának, a Nagyhegyes, 0740 hrsz. alatti ingatlanon lévő Kadarcsi Csárda tűzvédelmi bírság ügye
35960/1671-9/2016.ált. Balmaz Faipari Kft. tűzvédelmi hatósági eljárása
35960/2630-6/2016.ÁLT. A Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft. tűzvédelmi kötelezés ügye
35960/155-1/2016.ÁLT. A Tiszabábolna Regionális Hulladék Közszolgáltató Kft. tevékenység megtiltásának ügye
35960/2966-1/2016.ÁLT. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató tűzvédelmi hatósági eljárása
35960/2951-5/2016.ÁLT. OLEX97 Kft. tűzvédelmi hatósági eljárása
35960/413-8/2017.ÁLT. Hadházi Erdő Kft. tűzvédelmi hatósági eljárása
35960/576-3/2017.ÁLT. Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ tűzvédelmi hatósági eljárása
35960/507-3/2017.ÁLT. ARRAVIS Kft. tűzvédelmi hatósági eljárása
35960/1117-1/2017. ált A Star Power Management Hungary Szolgáltató és Üzemeltető Kft. eljárása
35960/1432-7/2017. ált A Polgári Agrokémia Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. eljárása
35960/1885-2/2017. ált A Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. eljárása