Határozatok


KIVONAT

az általános közigazgatási rendtartásoról szóló 2016. évi CL törvény

(1) Ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. A közlemény - a 88. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakon túl - tartalmazza

a) a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint

b) azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

(2) A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

(3) A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést,

a) amelyet közérdekű keresettel lehet megtámadni,

b) amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, vagy

c) amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

(4) A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

 

Iktatószám Tárgy Részletek Határozat
35960/413-8/2017.ÁLT. Hadházi Erdő Kft. tűzvédelmi hatósági eljárása
35960/576-3/2017.ÁLT. Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ tűzvédelmi hatósági eljárása
35960/507-3/2017.ÁLT. ARRAVIS Kft. tűzvédelmi hatósági eljárása
35960/1117-1/2017. ált A Star Power Management Hungary Szolgáltató és Üzemeltető Kft. eljárása
35960/1432-7/2017. ált A Polgári Agrokémia Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. eljárása
35960/1885-2/2017. ált A Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. eljárása