Felhívás


A belterületi vízelvezető rendszerek ellenőrzéséről

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelőjének irányításával a katasztrófavédelmi kirendeltségek, valamint az illetékes helyi önkormányzat munkatársai, közbiztonsági referensei ellenőrzik a belterületi vízelvezető rendszereket, árkokat, átereszeket, csatornákat annak érdekében, hogy azok képesek legyenek a lehulló csapadékot elvezetni.

A vízelvezető rendszerek szemléjének célja, hogy feltárják az esetleges hiányosságokat, problémákat, és így megelőzhetővé, csökkenthetővé váljon az elhanyagolt vízelvezetők miatt kialakuló vízkárok. A feltárt hiányosságok megszüntetését az Igazgatóság kezdeményezi. Az ingatlanok előtt található vízelvezető árkok tisztításáról, járda melletti folyókák, csatornanyílások tisztításáról, járműbehajtó átereszeinek karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Amennyiben az árkok a tisztítatlanság miatt nem tudják a vizet elvezetni, úgy nem csak a saját, hanem más ingatlana is kárt szenvedhet. Az így keletkezett vízkárok miatt a felelőssel szemben szabálysértési vagy büntetőeljárást fogunk kezdeményezni.

 

A fentiekre való tekintettel, kérjük az érintetteket, hogy kötelezettségük teljesítésével, az árkok, átereszek kitisztításával járuljanak hozzá a belvíz kialakulásával járó károk megelőzéséhez, csökkentéséhez.