Az idén több mint félezer önkéntes tűzoltó egyesület kap támogatást 


A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázati feltételeinek ötszázötvenhárom önkéntes tűzoltó egyesület felelt meg. Az idén ötvenkilenccel több önkéntes tűzoltó egyesület jut támogatáshoz, mint az elmúlt évben. Ennek segítségével különféle tűzoltóeszközökhöz és felszerelésekhez juthatnak.

2017-ben összesen hatszázmillió forintnyi támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére. A pénzből százmillió forintot az önkéntes mentőszervezetek kapnak, a fennmaradó félmilliárd forint a tűzoltó egyesületekhez kerül: az önállóan beavatkozó egyesületek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak.
 
Az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek száma folyamatosan emelkedik: amíg 2016-ban harminckilenc, addig 2017-ben már negyvenöt önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik az önálló beavatkozás jogkörével, a tervek szerint év végére további négy egyesület kerül ebbe a körbe. Tovább nőtt a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek száma is, az idén majdnem mindegyik be is nyújtotta támogatási pályázatát a rendelkezésre pályázati forrásra.
 
A pályázati feltételeket sikeresen teljesítő ötszázötvenhárom egyesület működési költségekre, eszközbeszerzésre, szakmai tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági vizsgálatokra, az önállóan beavatkozó egyesületek vezetéstechnikai képzésre, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra, valamint védő- és technikai felszerelésekre pályáztak.
 
A bírálóbizottság támogatásra vonatkozó javaslatait az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így idén működési költségre, szertárépítésre és –felújításra, védő- és tűzoltótechnikai eszközökre kapnak pénzt. A pályázatnak köszönhetően hatszázötvenkilenc tűzoltótechnika-kezelői típusvizsgára lesz lehetősége az önkéntes tűzoltóknak és százhuszonnégy önkéntes egyesületben tevékenykedő gépjárművezető tehet pályaalkalmassági vizsgát, amellyel megkülönböztető jelzést használó tűzoltógépjárművek vezetésére is jogosultságot szereznek. Hatvan egyesület összesen ötvenhárom kézi és öt mobil EDR-rádiót, valamint két speciális kiegészítőt kap majd.

Letölthető dokumentum(ok):

2017. évi ÖTE pályázat eredményei